MENU

Giới thiệu chung

1. OFFSHORING & OUTSOURCING.

2. ICT SUPPORT.

3. TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ & TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.

Sản phẩm

Được phát triển từ hệ thống QITEC

    * Được đám mây hóa & hỗ trợ đa ngôn ngữ.

    * Tiết kiệm vốn đầu tư, có thể sử dụng ngay

    * Không cần server, bao gồm biện pháp BCP.

    * Hỗ trợ toàn cầu

                

         >> Đến trang giới thiệu chi tiết về FOODPROCS-Lite (tiếng Việt và tiếng Anh)

                                                                                                                                                          

         >> Đến trang giới thiệu chi tiết về FOODPROCS-Lite (tiếng Nhật)

                                                                                                                                                          

FOODPROCS-Lite